Dobrovolnické centrum Slunečnice

Pomáháme ke slunci lidem, na které společnost zapomíná. Slunce září stejně pro všechny. Nevybírá si, nehodnotí, nesoudí. Ví, že každý je pro celek důležitý. Každé semínko Slunečnice symbolizuje jedinečnost, odlišnost, každé zrníčko je darem, každé se může otáčet za sluncem.

Pomáhejte s námi

Pro koho je dobrovolnictví určeno

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv od 15 let věku, kdo má chuť pomáhat a být prospěšný. Každý, kdo dobrovolně věnuje svůj čas něčemu prospěšnému, pomáhá nejen konkrétním lidem, ale pomáhá také posilovat ohleduplnou a kvalitní společnost. Sami pro sebe navíc získáte mnoho zkušeností, které vám mohou být prospěšné ve vašem osobním i pracovním životě. Snažíme se ke každému zájemci přistupovat individuálně a hledat pro něj činnost, která ho bude bavit, naplňovat a obohacovat.
Pro studenty nabízíme i stáže a možnost praxe v sociálních službách.
Množství času, které nám věnujete a druh činnosti si volíte sami!

Těšíme se na spolupráci

Jak se mohu přihlásit

Stačí se nám jednoduše ozvat, buďto na email: dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz, nebo telefon +420 739 355 705. Domluvíme si spolu schůzku u nás v organizaci a tam si řekneme všechny podrobnosti.

Těšíme se na vás!

Postup spolupráce

Co mě čeká

Proces přijímání nového dobrovolníka má několik kroků:

1. Na první schůzce vám vysvětlíme, co přesně dobrovolnictví obnáší a společně se pokusíme objevit a vydefinovat, co by vás konkrétně těšilo dělat. Do našeho dalšího setkání dostanete několik úkolů. Je třeba vyplnit psychotest, kterým musí projít každý, kdo chce vstoupit do sociálních služeb, dále navštívíte svého obvodního lékaře, aby vám dal potvrzení o zdravotní způsobilosti k dobrovolnické činnosti a přinesete výpis z trestního rejstříku (ten získáte na magistrátu nebo poště na pobočce Czech point). Doklady o platbě za obě potvrzení si schovejte, proplatíme vám je.

2. Druhá schůzka slouží k ujasnění a ukotvení možných témat a otázek, které zájemci vyvstaly po předešlém setkání, předáte na ní koordinátorovi také výše uvedené dokumenty (psychotest, potvrzení od lékaře i výpis z trestního rejstříku) a koordinátor vám uhradí donesené doklady.

3. Než proběhne závěrečná schůzka, je třeba počkat cca 14 dní na vyhodnocení psychotestu akreditovanou terapeutkou. Výstupy z diagnostiky psychotestů, které budou významné pro vaši dobrovolnickou práci, s vámi probereme a domluvíme se na dalším postupu. Podepíšeme s vámi dobrovolnickou smlouvu (pokud není dobrovolník zletilý, musí se doplnit i podpisem zákonného zástupce) a pojistíme vás.
Dobrovolník poté bude proškolen a vyzkouší si v praxi, co by jej bavilo dělat, než si najde činnost přesně pro něj.

Zásady dobrovolnictví

Pravidla pro dobrovolníky

  • Dobrovolník je povinen řídit se tím, co je sepsáno v dobrovolnické smlouvě.
  • Pro nastoupení do dobrovolnické činnosti mu musí být více jak 15 let, předkládá zdravotní způsobilost, výpis z trestního rejstříku a podstupuje psychotest.
  • V rámci svého dobrovolnického působení je povinen zúčastnit se jednou ročně školení a dvakrát supervize.