Vzdělávání dobrovolníků

ÚvodVzdělávání dobrovolníků

Co vzdělávání dobrovolníků obnáší

Dobrovolníci, kteří vstupují do sociální sféry, musí být pravidelně vzděláváni, minimálně jednou ročně. V dobrovolnickém centru Slunečnice si většinu školení tvoříme sami na míru, ale využíváme i externích lektorů pro různá odborná témata. Prvním vstupním školením si dobrovolník musí projít ještě předtím, než nastoupí do aktivní činnosti.

Pojem školení může znít strašidelně a nudně, ale u nás tomu tak není. Snažíme se seznámit dobrovolníky formou her, simulovaných situací, skupinové práce a kreativních činností s fungováním v sociální sféře, se specifiky cílových skupin, se kterými dobrovolníci budou pracovat a s jejich právy a povinnostmi.

Na školeních je výhodou také to, že se mezi sebou dobrovolníci mají možnost seznámit a mnohdy i spřátelit. Vzdělávání většinou probíhají o víkendech buďto denní formou ve Slunečnici, z.s., nebo pobytovou, kdy vyjíždíme většinou někam do přírody v blízkém okolí.

Supervize

Co znamená supervize a k čemu je

Supervize je jednou z povinností dobrovolníka, ukotvenou ve smlouvě.

Poskytuje dobrovolníkovi odbornou podporu pro orientaci v tom, s čím se při dobrovolnické službě setká, se zpracováním jeho emocí, reakcí, vztahů s pracovníky i klienty služby i s dalšími dobrovolníky, pomáhá uvolnit napětí a strach ze zátěžových situací, atd.

Stejně tak, jako je třeba, aby se dobrovolník průběžně vzdělával, je důležité, aby pravidelně podstupoval supervizi – minimálně dvakrát ročně. Supervize slouží především k dobrovolníkově psychohygieně. Na jakékoliv pozici v sociálních službách je nutností pečovat nejen o klienty, ale i o sebe sama a vlastní vnitřní pohodu. Současně je nezbytné, aby dobrovolník měl pro svou práci možnost získat takové kompetence a dovednosti, aby nedocházelo k neuvědomovanému poškození klienta, i proto je supervize povinná.

Setkání probíhají skupinově a jsou vedena externí supervizorkou. Jsou proto skvělou možností k získávání zkušeností od ostatních dobrovolníků, zároveň si můžete být i vzájemně oporou při řešení podobných témat. Pokud by to dobrovolník z nějakého výjimečného důvodu potřeboval, je možné zajistit mu i individuální supervizi.

Mimo supervize musí dobrovolník řešit jakékoliv problémy a nejasnosti při dobrovolnické službě s koordinátorem. Ten je dobrovolníkům plně k dispozici v pomoci s danou situací.

Aktuální pozvánky